Generelt om sessionerne

Jeg lægger altid stor vægt på det unikke i ethvert møde. Ikke to klienter eller sessioner er ens.

Men alle sessioner følger et bestemt mønster: velkommen , samtale, behandling, hvile, kort eftersnak , farvel og måske på gensyn.

En session indledes altid med en fortrolig snak (har tavshedspligt), der som minimum skal bringe klarhed over klientens fysiske og psykiske tilstand samt informere om sessionens forløb. Samtalen er nødvendig for at kunne tilpasse behandlingen, så klienten får en optimal behandling – hver gang.

Efter hver session skriver jeg journal, som er et professionelt værktøj, som sikrer et kontinuerligt flow i klientens forløb.

Enhver session tilrettelægges i samarbejde med den enkelte klient, som tager ansvar for sin egen proces.

Jeg arbejder ikke på dig men med dig…